Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyrings-system bruges som en videnskabelig disciplin der beskriver håndtering, bearbejdning og opbevaring af fødevarer for at forhindre fødevarerelateret sygdomsudbrud.

Det er enhver fødevarevirksomheds fornemste pligt at implementere et velfungerende egenkontrolprogram for at undgå potentielle sundhedsfarer for forbrugerne.

Husk på at jeres egenkontrolprogram skal være alle jeres medarbejderes værktøj til at udføre deres opgaver på bedste vis.

HACCP – Risikoanalyse og kritiske styringspunkter

er en systemisk, risikobaseret tilgang til at forhindre biologisk, kemisk og fysisk kontaminering af fødevarer i produktions-, emballerings- og distributionsmiljøer.

Designet til at undgå sundhedsfarer ved at identificere potentielle risici i produktionen før de opstår og udgør en risiko for forbrugerne.

Konceptet indebærer kontrol af hvert enkelt step i produktionsprocessen samt overholdelse af hygiejnepraksis overalt.

GMP – God produktionspraksis

er internationalt anerkendte retningslinjer for kvalitetssikring af fødevarer, kosttilskud, lægemidler og kosmetik. Disse retningslinjer fastlægger protokoller virksomhederne skal implementere for hele tiden at sikre deres produkter konstant er af høj kvalitet fra batch til batch, og sikret til human brug. Derfor obligatorisk styring af kritiske kontrolpunkter.

FoodInstrux tilbyder

alle former for kvalitetsarbejde til fødevarevirksomheder. Med en struktureret tilgang og høj ekspertise kan du med fordel gøre brug af FoodInstrux til små samt større opgaver.

Det er også en mulighed at lave faste aftaler om løbende vedligehold af jeres allerede eksisterende kvalitetssystem.