Træning af personale

FoodInstrux tilpasser træningsprogrammer til din virksomhed så dit personale har de helt rigtige færdigheder - Træning i HACCP

I fødevareproduktioner er personalet en potentiel kilde til både mikrobiologiske, kemiske og fysiske farer gennem dårlig personlig hygiejne, adfærd, dårlig produktionspraksis eller manglende overholdelse af gældende procedurer og instruktioner.

For at personalet kan håndtere fødevarer sikkert har de brug for klare arbejdsinstruktioner, tilstrækkelig træning og tilsyn.

Træning i HACCP koster noget af personalets tid men vil i det lange løb spare virksomheden for tid, penge og potentielt redde virksomhedens brand.

Man kan ikke sætte en pris på succes, men hvis man vil sikre at virksomheden ikke rammes af svigtende HACCP-planer er ordentlig træning og håndhævelse afgørende.

Personaletræning spiller en kritisk rolle i HACCP og er afgørende for en vellykket implementering af virksomhedens HACCP-system og giver personalet de tekniske færdigheder samt en forståelse af de praktiske konsekvenser HACCP har for fødevaresikkerheden.

På trods af ovenstående har mange virksomheder ikke implementeret et træningsprogram for personalet, eller efterlever det ikke grundet mangel på tid, og manglende adgang til passende træningsressourcer. Hvis virksomhederne har aktivitet på alle skift kræver det yderliger ressourcer at få trænet personalet på henholdsvis aften- og nat-skift.

ProblemEffektMuligt resultat
Utilstrækkelige instruktioner Dårlig personlig hygiejne blandt personalet Øget risiko for forurening af fødevaren med sygdomsfremkaldende bakterier (såsom Salmonella)
Utilstrækkelig instruktion, træning eller vejledning Uhygiejniske arbejdsgange Øget risiko for forurening af fødevaren med sygdomsfremkaldende bakterier (såsom Salmonella)
Manglende bevidsthed om vigtigheden af hygiejneforanstaltninger (såsom skadedyrsbekæmpelse og effektiv rengøring) Problemer med fødevaresikkerheden rapporteres ikke Øget risiko for forurening af fødevaren med sygdomsfremkaldende bakterier (såsom Salmonella)
Manglende viden om HACCP principperne Ineffektive styringssystemer for fødevaresikkerheden Faren for fødevaresikkerheden som er identificeret af virksomheden er ikke i kontrol og øger risikoen for forurening af fødevaren med sygdomsfremkaldende bakterier.